CO2 Reductie van Raffinaderijen

Organisation:
VNPI en CIEP
Location:
KIVI, Prinsessegracht 23, Den Haag
Date:
12 November 2018
Participation:
Registration
Contact Jabbe van Leeuwen

Overview

Op maandag 12 november zal Minister Wiebes, EZK, het DNV GL rapport van de VNPI in ontvangst nemen tijdens de bijeenkomst CO2 reductie van raffinaderijen.

Programma:

14.45 Inloop
15:00 Opening en welkom door Erik Klooster, directeur VNPI
15:05 Presentatie van de bevindingen in het rapport ‘CO2 reductie roadmap van de Nederlandse raffinaderijen' door Ben Römgens en Mieke Dams van DNV- GL
15:20 Aanbieding van het DNV GL rapport aan Minister Wiebes door de VNPI.
15.25 Minister Wiebes deelt zijn visie op het belang van raffinaderijen en hoe concurrentiekracht en verduurzaming samen kunnen gaan.
15:35 Gelegenheid tot vragen uit de zaal aan de Minister
15.45 Presentatie van het CIEP rapport: ‘Refinery 2050; Refining the Clean Molecule' door Coby van der Linde, directeur CIEP
16.00 Gelegenheid tot het stellen van vragen uit de zaal aan DNV-GL en CIEP over de beide rapporten
16:30 Afsluiting Erik Klooster
16.30 Borrel

U bent na aanmelding van harte welkom vanaf 14:45 uur bij KIVI aan de Prinsessegracht 23 in Den Haag. Het programma eindigt rond 17:00 uur.