Save the Date: Gasday

Organisation:
CIEP/Nogepa
Location:
Fokker Terminal The Hague
Date:
07 September 2017
Participation:
Registration will start in August

Overview

CIEP-NOGEPA GASDAG 2017: Gassector als bouwsteen voor een duurzame energievoorziening/ Gas sector as a building block towards a sustainable energy supply

 

 

English follows Dutch

CIEP-NOGEPA GASDAG 2017: Gassector als bouwsteen voor een duurzame energievoorziening

Op 7 september 2017 vindt in de Fokker Terminal, Den Haag, de traditionele GASDAG plaats, opnieuw gezamenlijk georganiseerd door CIEP en NOGEPA. Centraal tijdens deze dag staat het nieuwe perspectief voor de Nederlandse gassector. Welke ontwikkelingen zien we op weg naar een CO2 arme toekomst in 2050? Hoe zou ons energiesysteem er dan uit kunnen zien? Welke innovaties zijn nu al zichtbaar en welke liggen er nog op de tekentafel? CO2 afvang en opslag, waterstof  en Power-to-Gas komen bijvoorbeeld langs, maar ook de Transitiecoalitie. Wat kunnen wij als sector doen om de energietransitie te versnellen?  Kortom: waar liggen de kansen en hoe kunnen we die kansen waarmaken? Natuurlijk zal er volop ruimte zijn voor gesprek, interactie en netwerken. Remco de Boer zal deze GASDAG in goede banen leiden.

Leg 7 september nu al vast in uw agenda. U ontvangt in augustus de officiële uitnodiging.

CIEP-NOGEPA GAS DAY 2017: Gas sector as a building block towards a sustainable energy supply

On 7 September 2017 the traditional Gas Day will take place at the Fokker Terminal in The Hague, again jointly organised by CIEP and NOGEPA. The theme of this day is the new perspective for the Dutch gas sector. Which developments do we see towards a future low-carbon economy? What might our energy system look like? Which innovations are already visible and which ones are still on the drawing board? CO2 sequestration and storage, hydrogen and Power-to-Gas will feature in the program, but also the efforts of the Transition Coalition. What can we do as a sector to speed up the energy transition? In short, where are the opportunities and how can we make them a reality? Naturally there will be plenty opportunity for debate, interaction and networking. Remco de Boer will act as moderator and help us to make the Gas Day a success.

Please reserve 7 September in your diary. Registration will start in August.