CIEP-NOGEPA Gas Day

Organisation:
CIEP/Nogepa
Location:
Fokker Terminal The Hague
Date:
07 September 2017
Participation:
Registration

Overview

English Follows Dutch

CIEP-NOGEPA GASDAG 2017:

Gassector als bouwsteen voor een duurzame energievoorziening

Op 7 september 2017 vindt in de Fokker Terminal, Den Haag, de traditionele GASDAG plaats, opnieuw gezamenlijk georganiseerd door CIEP en NOGEPA. Centraal tijdens deze dag staat het nieuwe perspectief voor de Nederlandse gassector. Welke ontwikkelingen zien we op weg naar een CO2 arme toekomst in 2050? Hoe zou ons energiesysteem er dan uit kunnen zien? Welke innovaties zijn nu al zichtbaar en welke liggen er nog op de tekentafel? CO2 afvang en opslag, waterstof en Power-to-Gas komen bijvoorbeeld langs, maar ook de Transitiecoalitie. Wat kunnen wij als sector doen om de energietransitie te versnellen? Kortom: waar liggen de kansen en hoe kunnen we die kansen waarmaken? Natuurlijk zal er volop ruimte zijn voor gesprek, interactie en netwerken. Remco de Boer zal deze GASDAG in goede banen leiden.

Klik alstublieft hier voor uw aanmelding

 


 

CIEP-NOGEPA GAS DAY 2017:

Gas sector as a building block towards a sustainable energy supply

On 7 September 2017 the traditional Gas Day will take place at the Fokker Terminal in The Hague, again jointly organised by CIEP and NOGEPA. The theme of this day is the new perspective for the Dutch gas sector. Which developments do we see towards a future low-carbon economy? What might our energy system look like? Which innovations are already visible and which ones are still on the drawing board? CO2 sequestration and storage, hydrogen and Power-to-Gas will feature in the program, but also the efforts of the Transition Coalition. What can we do as a sector to speed up the energy transition? In short, where are the opportunities and how can we make them a reality? Naturally there will be plenty opportunity for debate, interaction and networking. Remco de Boer will act as moderator and help us to make the Gas Day a success.

Please click here for your registration

 


 

Gasdag Programma / Gas Day Programme: 

10.00 - 10.30 – Inloop en registratie

10.30 – Welkom en opening door Remco de Boer

10.40 – Building a new energy system: Coby van der Linde, CIEP

11.00 – Building a market for Hydrogen: Alexander Jongenburger, Statoil

11.40 – Pre-combustion CCS; the Leeds project: Dan Sadler, Northernlights

12.10 – Het potentiele energiesysteem van de toekomst: Alexander van Ofwegen, NUON

12.30 – Panel discussion

13.00 – Lunch

14.00 – De stand van de Nederlandse E&P: Jo Peters, NOGEPA

14.30 – The North Sea Opportunity: Jan Willem Velthuyzen, WEC NL

15.00 – Transitiecoalitie: Marjan van Loon, Shell

15.30 – RUG & TUD: De invloed van individuele en institutionele factoren op de publieke beoordeling van gas: Goda Perlaviciute, RUG

15.40 – Introductie Gedragscode Gaswinning NOGEPA

16.00 – Discussie

16.20 – Netwerk en borrel

Een routebeschrijving naar de locatie van de conferentie is beschikbaar via via de website van de Fokker Terminal of plan uw route met Google Maps / Please find a route description to the venue at the website of the Fokker Terminal or plan your journey using Google Maps.